KOSZYK MEDIÓW
Pobieranie zawartości...

Toyota z najniższą emisją CO2 w Europie

05-01-12

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, Toyota Motor Europe (TME) została ogłoszona liderem europejskiej motoryzacji w dziedzinie niskiej emisji CO2. Według metodologii raportu średnia emisja CO2 Toyoty i Lexusa w Europie wynosi 112.2 g/km, czyli wyraźnie mniej niż średnia dla całego rynku (140 g/km), oraz o 16 g/km mniej niż cel, jaki postawiła przed Toyotą Komisja Europejska (128.35 g/km).

Raport jest jednym z narzędzi Komisji do ograniczania emisji CO2 w Europie. Wyniki pierwszych dwóch raportów za lata 2010 i 2011 będą wyznaczały limity emisji dla każdego producenta samochodów w kolejnych latach. W przypadku każdego producenta obecna metodologia raportu bierze pod uwagę 65% samochodów z najniższą emisją CO2.

Cel do osiągnięcia dla Toyoty (128.35 g/km) został wyznaczony na podstawie parametrów 564 333 samochodów Toyoty i Lexusa, które zostały zarejestrowane w 2010 roku we wszystkich krajach członkowskich UE. Według metodologii założonej przez Komisję na 2015 rok, średnia emisja CO2 dla koncernu będzie obliczana w oparciu o 100% samochodów zarejestrowanych w Europie, a nie o 65% z najniższą emisją, jak obecnie.

Wynik osiągnięty przez Toyotę nie tylko potwierdza pozycję koncernu jako lidera rozwiązań ekologicznych w motoryzacji, ale wskazuje także na jasną przyszłość technologii hybrydowej Toyoty w Europie.

Jako pierwszy producent samochodów hybrydowych na świecie, Toyota posiada obecnie najlepiej rozwiniętą technologię hybrydową i największe doświadczenie w tej dziedzinie. Od debiutu pierwszej generacji Priusa w 1997 roku, samochody hybrydowe znalazły ponad 3.5 mln nabywców na całym świecie, a liczba ta w ostatnich latach gwałtownie rośnie. W 2012 roku pojazdy hybrydowe będą stanowiły już 13.5% całkowitej sprzedaży Toyoty na świecie (9% w 2011 r.).

Toyota stale prowadzi szeroko zakrojone prace nad dalszym rozwojem tej technologii, wierząc, że odniesie ona w najbliższych latach duży sukces rynkowy także w Europie. Obecny raport Komisji Europejskiej i jego wskaźniki rozwoju na kolejne lata są tego potwierdzeniem.

Pełen raport Komisji Europejskiej znajduje się pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0097:0104:EN:PDF

(tabele emisji CO2 w Europie na kolejnej stronie)

srednia emisja CO2